Kategorie

GDPR

Společnost Šperky4U s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne, neprodá ani nepronajme třetí osobě s výjimkou společností zajišťujících přepravu objednávky směrem k zákazníkovi. Předané údaje budou složit výhradně pro účely komunikace se zákazníkem, vyřízení reklamací či odstoupení od smlouvy a dále pro komunikaci doručovatele zásilky s adresátem, tzn. informování o pohybu zásilky. Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Správci osobních údajů, kterým je společnost Šperky4U s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1209/6, 500 03 Hradec Králové, IČO: 05349486, tímto uděluji souhlas, aby zpracovávala po nezbytně nutnou dobu mé osobní údaje, a to v tištěné i elektronické formě.

Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány zahrnují
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • zasílací adresa
 • telefonní a e-mailové spojení

v případě velkoobchodní spolupráce
 • Jméno a příjmení živnostníka nebo název společnosti
 • kontaktní osoba
 • sídlo společnosti
 • zasílací adresa
 • telefonní spojení
 • e-mailové spojení
 • číslo bankovního účtu
 • IČ a DIČ
Souhlas uděluji dobrovolně za účelem úspěšného zpracování vytvořené objednávky.

V případě, že si budete přát své údaje po úspěšném zpracování objednávky vymazat, napište nám na e-mail info@sperky4u.eu a my Vaše údaje smažeme. 
Přidáno do košíku
Sleva 100 Kč pro Vás

Slevový kód v hodnotě 100 Kč Vám zašleme na e-mail a lze jej uplatnit při objednávce nad 1 000 Kč. Platí pro nové maloobchodní zákazníky (e-mail nesmí být již registrovaný).

Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů.