Kategorie

GDPR


  Společnost Šperky4U s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne, neprodá ani nepronajme třetí osobě s výjimkou společnotí zajišťujících přepravu objednávky směrem k zákazníkovi. Předané údaje budou složit výhradně pro účely komunikace se zákazníkem, vyřízení reklamací či odstoupení od smlouvy a dále pro komunikaci doručovatele zásilky s adresátem, tzn. informování o pohybu zásilky. Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.


  Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

  Správci osobních údajů, kterým je společnost Šperky4U s.r.o., se sídlem Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové, IČO: 05349486, tímto uděluji souhlas, aby zpracovávala po nezbytně nutnou dobu mé osobní údaje, a to v tištěné i elektronické formě.


   Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.


   Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány zahrnují

   • jméno a příjmení
   • bydliště
   • zasílací adresa
   • telefonní a e-mailové spojení


   v případě velkobchodní spolupráce:

   • Jméno a příjmení živnostníka nebo název společnosti
   • kontaktní osoba
   • sídlo společnosti
   • zasílací adresa
   • telefonní spojení
   • e-mailové spojení
   • číslo bankovního účtu
   • IČ a DIČ


    Souhlas uděluji dobrovolně za účelem úspěšného zpracování vytvořené objednávky

    Přidáno do košíku
    Sleva 100 Kč pro Vás

    Slevový kód v hodnotě 100 Kč Vám zašleme na e-mail a lze jej uplatnit při objednávce nad 1 000 Kč. Platí pro nové maloobchodní zákazníky (e-mail nesmí být již registrovaný).

    Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů.