Kategorie

Šperky s hlubším významem: historie a význam nejznámějších symbolů

8.9.2023 | Doba čtení: 7 minut

V životě každého z nás dříve nebo později nastane nějaká zátěžová situace. V takové chvíli máme tendenci spoléhat nejen na sebe, ale také na jakousi vyšší moc. Proto doufáme, že nám k úspěchu pomohou nejen naše schopnosti, ale také třeba nějaký amulet. Jaké jsou nejznámější symboly, které můžeme ve špercích najít? Co znamenají? A jaká je vlastně jejich historie? Přesně na tyto otázky najdete odpovědi v tomto článku.

význam symbolů
Význam symbolů se může lišit v závislosti na nositeli

Kříž

Kříž bývá nejčastěji spojován s náboženstvím. V křesťanském kontextu symbolizuje ukřižování Ježíše Krista, který se obětoval za hříchy lidí. Pro věřící tedy představuje utrpení, bolest, oběť, ale na druhou stranu také naději, víru nebo spásu. Na kříž však můžeme nahlížet z také z netradičních úhlů pohledu. Protože se skládá ze 2 částí, může představovat životní dualitu nebo protiklady. V tomto případě symbolizuje např. ženu a muže, světlo a tmu, pozitivní a negativní energii a mnohé další. Vzhledem k tomu, že se kříž skládá ze 4 ramen, může značit také roční období, světové strany, živly apod. Jak je vidět, interpretací může být spousta. Šperk s křížem vám jednoduše může připomínat hodnoty, které jsou pro vás důležité. V našich špercích se však můžete setkat s různými druhy křížů, přičemž každý má svá specifika i historii. Představíme si několik z nich:

Maltézský kříž

Osmihrotý kříž s rameny do tvaru písmene V je znakem maltézského řádu, který vznikl ve 12. století v Jeruzalémě. V dnešní době symbolizuje vlastnosti, které byly pro rytíře typické jako například odvaha, chrabrost nebo čest.

Templářský kříž

Tento kříž skládající se ze dvou rovnoramenných křížů je symbolem řádu Templářů, který existoval mezi 12. až 14. století n.l. V dnešní době může symbolizovat odpor vůči autoritám, systémům a mocenským strukturám, protože byli Templáři pronásledováni a řád byl nakonec zrušen.

Kříž života

Tzv. Anch kříž nebo nilský kříž je původně egyptský hieroglyf znamenající život. Smyčka v horní části kříže měla symbolizovat věčný život a podle pověr starověkého Egypta má nositeli přinášet štěstí, zdraví a energii.

kříž v krabičce
Kříž může značit kromě víry také například čtyři roční období

Srdce

Těžko bychom asi hledali symbol, který by vystihoval lásku více než právě srdce. Pokud bychom chtěli jít po stopách jeho původu, museli bychom se vrátit v čase až do dávného pravěku, kdy ho lidé malovali na stěny jeskyní. Avšak není úplně jisté, jaký byl jeho tehdejší význam. Už v období starověkého Řecka i Říma začalo být srdce symbolem lásky, protože svým tvarem připomínalo listy břečťanu, kterým se tehdy vyznávala láska. Velkou popularitu si srdce později získalo také mezi rytíři. Zhruba od 13. století se začalo hojně objevovat na erbech, oblečení nebo také špercích, a z výsluní se už nedostalo. Jen se podívejte, jak hojně se pořád používá! Kromě toho, že symbolizuje lásku, oddanost a věrnost, se můžeme v různých kulturách setkat i s jinými významy jako je zdraví, rozum nebo milosrdenství. Ve špercích se můžete setkat také s těmito specifickými druhy srdcí:

Okřídlené srdce

Ke tradičnímu symbolu srdce jsou přidaná křídla, která s sebou mohou nést spoustu významů od svobody, přes aspiraci k vyššímu vědomí až po vzpomínku na ztrátu milované osoby.

Barevné srdce

Srdce mohou mít různé významy v závislosti na konkrétní barvě. Zatímco červená značí tradičně lásku a vášeň, bílá je symbolem čistoty vztahu, modrá zase značí klid. V dnešní době se můžete setkat také s duhovým srdcem, která vyjadřuje vztahy v komunitě LGBT.

Srdce se zvířecí tlapkou

Spojení srdce a zvířecí tlapky nemusí symbolizovat jen lásku ke konkrétnímu mazlíčkovi nebo zvířatům obecně. Může také odkazovat na přirozené instinkty, odhodlání nebo energii, které jsou pro zvířata typické.

srdce přívěsek
Srdce po staletí patří k nejznámějšímu a nejoblíbenějšímu symbolu lásky

Strom života

Na rozdíl od předešlých dvou minimalistických symbolů se nyní podíváme na jeden komplexnější. Vzhledem k tomu, že se se symbolem stromu života můžeme setkat od dob starověku, kdy se hojně vyskytoval v různých civilizacích po celém světě, je velice obtížné určit, odkud přesně jeho kořeny pochází. Buddhisté ho vnímají jako strom, pod nímž seděl sám Buddha, kdy dosáhnul osvícení. Podobně je tomu v křesťanství, kde se vnímá jako strom ze zahrady Eden, ze kterého snědli jablko poznání Adam s Evou. V severské mytologii značí vyšší já. Obecně by se dalo říct, že roztažené větve stromu symbolizují růst, rozvoj, sílu a jeho kořeny zase stabilitu,zázemí, rodinu. Na rozdíl od předešlých symbolů se u stromu života nesetkáváme s variantami, které by jeho symboliku výrazně měnily.

strom života
Strom života je významným symbolem pro buddhisty i křesťany

Další známé symboly

Symbolů, které můžeme na špercích najít, je opravdu neskutečné množství. Proto jsme se stručně zaměřili na tyto následující tři, které v našich špercích můžete objevit:

Nekonečno

Tzv. ležatá osmička nebo uroboros je dalším velmi oblíbeným symbolem, se kterým se můžete na špercích setkat. Pochází ze starého Egypta, kde byl vyobrazen jako bájný had požírající svůj ocas, což značí jakýsi návrat k počátku. Dnes symbolizuje nekonečnou věrnost, lásku nebo oddanost.

nekonečno a srdce
Vzájemná kombinace symbolů je velmi oblíbená

Čtyřlístek

Věděli jste, že na jeden čtyřlístek připadá zhruba 10 000 trojlístků? Najít čtyřlístek je tedy celkem štěstí. A přesně to také tradičně symbolizuje. Může však značit také pozitivní změny v životě, ochranu před negativní energií nebo víru v zázraky.

Motýlek

Životní cyklus motýlů je zkrátka fascinující. Metamorfóza z housenky v krásného motýla se nutně musela promítnout také do významu tohoto symbolu. Může tedy odrážet osobní růst, změnu nebo svobodu.

motýl přívěsek
Motýl na šperku může značit pozitivní změny v životě

Závěrem

Jak jste si mohli všimnout, na špercích s různými symboly je zajímavé to, že každý vnímá význam šperku po svém. A ačkoliv si různí lidé koupí na první pohled naprosto totožný klenot, na základě jejich osobních zkušeností nebo hodnot si jeho skutečný význam může každý vyložit po svém. Až příště uvidíte člověka, který má ve svém šperku nějaký známý symbol, zeptejte se ho, co pro nositele znamená. Možná se od něj dozvíte zajímavé věci. Spolu se šperkem totiž neseme zároveň i svůj příběh. Jaký symbol vás bude provázet vaší životní cestou?


Přidáno do košíku
Sleva 100 Kč pro Vás

Slevový kód v hodnotě 100 Kč Vám zašleme na e-mail a lze jej uplatnit při objednávce nad 1 000 Kč. Platí pro nové maloobchodní zákazníky (e-mail nesmí být již registrovaný).

Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů.